1. <dd id="3k778"><pre id="3k778"></pre></dd>
  2. <tbody id="3k778"></tbody>
   1. <em id="3k778"></em><li id="3k778"><acronym id="3k778"><u id="3k778"></u></acronym></li><th id="3k778"><pre id="3k778"></pre></th>

    PARADE

    砂砾石,真实丰富有趣的空间体验

    设计灵感

    最早的“水磨石”可上溯至古希腊时代,后传入意大利,在古罗马时期因主用于宫殿中而名声大振,丝丝金箔,唤醒家的星光气质。

    PARADE-石纹砖-大理石瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

    PARADE-石纹砖-大理石瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

    PARADE-石纹砖-大理石瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

    PARADE-石纹砖-大理石瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

    1. 60 X 120cm
    2. 120 X 120cm
    PARADE-石纹砖-大理石瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖
    PARADE-石纹砖-大理石瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖
    老王影院