1. <dd id="3k778"><pre id="3k778"></pre></dd>
  2. <tbody id="3k778"></tbody>
   1. <em id="3k778"></em><li id="3k778"><acronym id="3k778"><u id="3k778"></u></acronym></li><th id="3k778"><pre id="3k778"></pre></th>

    GALLIA

    岩石系列

    洗尽铅华,石之本色

    设计灵感

    灵感取自澳大利亚最高山脉蓝山山脉,岩石的纹路清晰可鉴,凸凹有致,让人在家也仿佛徜徉在自然中。

    岩石(GALLIA)-经典瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

    岩石(GALLIA)-经典瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

    岩石(GALLIA)-经典瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

    岩石(GALLIA)-经典瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖

    1. 10 X 10cm
    2. 25 X 40cm
    岩石(GALLIA)-经典瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖
    岩石(GALLIA)-经典瓷砖-意大利IMOLA陶瓷-原名:意大利蜜蜂瓷砖
    老王影院